Rekisteriseloste

Tämän rekisteriselosteen tietosuojakäytäntöjä sovelletaan Kauneus ja Hyvinvointi palvelut Sinun Salonkisi Ky , markkinointinimeltään Kauneushoitola Sinun Salonkisi ent. Kauneushoitola Kahden Kauppa (“Palveluntarjoaja”) tarjoamiin kauneudenhoitopalveluihin (”Palvelut”).
Käyttämällä Palvelua ymmärrät ja hyväksyt, tämän rekisteriselosteen tietosuojakäytännön ehdot sitovaksi, sekä annat nimenomaisen suostumuksesi Palveluntarjoajalle käsitellä Henkilötietojasi osana ajanvaraus-, maksu- ja kanta- asiakasohjelmaa, kuten tässä rekisteriselosteessa on esitetty. Jos et hyväksy rekisteriselosteen ehtoja, voit pyytää tietojasi poistettavaksi tai voimme kirjata sinut anonyyminä asiakastietoihin.

Rekisterin ylläpitäjä
Rekisterin ylläpitäjä on:
Kauneus ja Hyvinvointi palvelut Sinun Salonkisi Ky. (Y-tunnus: 2475475-5), jonka toimipaikka on Kauppakatu 13, 60100 Seinäjoki
Yksityisyyteesi liittyvissä asioissa ja Henkilötietojen käsittelyyn ja keräämiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen sinunsalonkisi@gmail.com
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Susanna Viljanmaa

Postiosoite: Kauppakatu 13 60100 Seinäjoki

 Sähköposti: sinunsalonkisi@gmail.com

Rekisteritietojen keräys
Kun käyt asiakkaanamme, avaamme sinulle Palveluistamme asiakaskortin kassa- ja ajanvarausjärjestelmäämme. Palveluntarjoaja kerää henkilötietoja, kuten esimerkiksi nimen, osoitteen, puhelinumeron, sähköpostiosoitteen, markkinointisuostumus tekstiviestillä ja sähköpostilla, muistutusviesti suostumus tekstiviestillä ja sähköpostilla ja muita Palvelun tuottamiseen liittyviä terveystietoja, joiden avulla Palveluntarjoaja pystyy tekemään tilatut hoidot mahdollisimman hyvin ja turvallisesti.

Näihin Palveluntarjoajan keräämiin tietoihin, viitataan jäljempänä yhteisellä nimityksellä ’’Henkilötiedot”.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi,
analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietojen luovutus
Tietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käyttäjätietosi eivät ole muiden kuin henkilökuntamme nähtävissä. Järjestelmään sisäänpääsy on rajattu jokaisen työntekijän henkilökohtaisella sisäänkirjautumiskoodilla. Järjestelmän toimittaja kehittää ja ylläpitää asiakastietojärjestelmää henkilötietosuojalain mukaisesti.

Palveluntarjoaja voi jakaa Henkilötietojasi muun Palveluntarjoajan konserniyhtiön tai valtuutetun kolmannen osapuolen kanssa, joka käsittelee Henkilötietoja Palveluntarjoajan puolesta sellaiseen tarkoitukseen mitä tässä rekisteriselosteessa on esitetty.

Rekisterin suojauksen periatteet
Manuaalinen aineisto:
Olemme siirtymässä kokonaan sähköisiin asiakaskortteihin, siirtymävaiheen aikana Palveluntarjoaja käyttää paperisia asiakaskortteja. Näitä tietoja säilytetään lukollisessa tilassa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Siirtyessämme sähköiseen järjestelmään, kaikki paperiasiakaskorttitiedot siirretään sähköiseen
järjestelmään ja paperiset asiakaskortit tuhotaan tietoturvallisesti.

Sähköisesti tallennetut tiedot:
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterin ylläpitäjälle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterin ylläpitäjän rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai muuta tutkimusta varten. Kieltoa koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterin ylläpitäjälle.

Muutokset Tietosuojakäytäntöön
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muokata tai muuttaa tietosuojakäytäntöjä. Palveluntarjoaja suosittelee, että aika ajoin vierailet tällä sivulla lukeaksesi muutoksista tai uudistuksista tähän Tietosuojakäytäntöön. Alla olevaan kohtaan päiväykset merkitään jokaisen päivityksen yhteydessä.

Seinäjoella 24.5.2018